Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości, odpowiadając na interpelację poselską.

Problem dotyczy 200 tys. pracowników samorządowych zatrudnionych jako urzędnicy. Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych (DzU z 2006 r. nr 169, poz. 1201), która obowiązuje od 10 października 2006 r. nakazała, aby w ciągu trzech miesięcy wystąpić w stosunku do wszystkich zatrudnionych urzędników z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego. Dla samorządów oznaczało to spory wydatek, bo trzeba było uiszczać po 50 zł od każdego wysłanego zapytania.

Resort podkreśla, że samorządy mogą uzyskać bezpłatne informacje, ale tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione potrzebą wykonania przez nie zadań ustawowych. Tak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 9 – 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (DzU z 2000 r. nr 50, poz. 580 ze zm.).