W kategorii powiatów główną nagrodę w wysokości 200 tys. zł otrzymały Świętochłowice za projekt „Program powiadamiania służb ratunkowych dla osób słabosłyszących i niesłyszących, mieszkańców Świętochłowic”. W kategorii gmin pierwszą nagrodę (100 tys. zł) otrzymała gmina Tczew (woj. pomorskie) za projekt „Bank czasu – Bankiem życzliwości”.

źródło: www.pfron.org.pl