– Te limity mają na celu ograniczenie nadmiernego rozbudowywania administracji samorządowej – wyjaśnia Mariusz Sebastian Witczak, przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wskazuje, że doradcy i asystenci nie są zatrudniani w drodze konkursu, a brak limitów może powodować, że w niektórych urzędach ich liczba byłaby większa niż wynika to z rzeczywistych potrzeb.

Ustawa przewiduje, że doradcy i asystenci będą zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie ich będzie trwało do końca kadencji wójta. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę będzie mogło nastąpić za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Obecnie ustawa o pracownikach samorządowych z senackimi poprawkami wróciła do Sejmu. Ma wejść w życie 1 stycznia 2009 roku.