Od 1 stycznia 2009 r. dopłata do uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej wzrośnie z 13 414 zł do 14 796 zł. Dofinansowanie do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika zakładów aktywności zawodowej będzie wynosić 18,5 tys. zł (obecnie to 16 772 zł). Tak wynika z rządowego projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, który wczoraj przyjęła Rada Ministrów.

Podwyżka jest uzasadniona tym, że wysokość środków przekazywanych obecnie przez PFRON na jednego uczestnika WTZ lub pracownika ZAZ roku nie była zmieniana od 2003 r. Jednocześnie w latach 2003 – 2007 nastąpił ponad 10-proc. wzrost cen towarów i usług.

Projekt rozporządzenia umożliwia też przekazywanie wyższych dofinansowań zakładom aktywności zawodowej. Od nowego roku PFRON przekaże samorządom środki na dofinansowanie zatrudnienia w ZAZ osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Obecnie, ze względu na brak odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 115, poz. 791), PFRON wypłaca pomoc wyłącznie na zatrudnienie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Brak możliwości wliczenia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do liczby osób zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej powoduje, że PFRON przekazuje mniej pieniędzy na działalność ZAZ, niż umożliwiają przepisy ustawy o rehabilitacji.