Jednostki samorządu terytorialnego planują deficyt w wysokości 8.740.599 tys. zł, podczas gdy na 2006 r. (po 3 kwartałach) planowały deficyt w wysokości 13.607.733 tys. zł.

Jednostki samorządu terytorialnego planują pokryć deficyt zaciągając kredyty i pożyczki. Planowane na 2007 r. przychody z tego tytułu wyniosą 14.030.708 tys. zł.

Jednocześnie jednostki samorządu terytorialnego planują dokonać spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.592.118 tys. zł.

źródło: www.mf.gov.pl