Janusz Piechociński (PSL) podczas konferencji „Śląski Węzeł Transportowy”, z udziałem posłów z komisji infrastruktury i samorządowców stwierdził, że powinno się zacząć szukać porozumienia z reprezentacją społeczną, by więcej niż dotąd środków na infrastrukturę i wkłady krajowe dla pociągnięcia środków unijnych pozyskiwać wprost z budżetu.

Przypomniał również, że prócz dużych inwestycji na drogach krajowych, zabezpieczonych finansowo środkami unijnymi, w najbliższych latach potrzebne będą kolejne znaczne środki na program naprawy sieci dróg pozostających w gestii samorządów.

Stan dróg wojewódzkich, a zwłaszcza powiatowych i gminnych, stale pogarsza się i mimo, że środki Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Krajowego Funduszu Drogowego i budżetowe pozwalały w ostatnich latach na odtworzenie lub modernizację 1,6 – 1,8 tys. km dróg krajowych w ciągu roku, stan dróg wojewódzkich, a zwłaszcza powiatowych i gminnych, pogarszał się.

w sytuacji, gdy kryzys finansowy może się przerodzić w kryzys zatrudnienia i produkcji w Europie, ważne, by państwo z pieniędzy publicznych wspierało budowę i poprawę stanu dróg, jednocześnie pobudzając gospodarkę i nie tracąc zatrudnienia.