dużym znaczeniu samorządów przekonani są eksperci. Finanse samorządów stanowią ok. 12% produktu krajowego brutto – powiedział „GP” dr Michał Bitner z Instytutu Nauk Prawno- Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Oznacza to, że samorządy dysponują rocznie kwotą ok. 100-130 mld złotych. Jeszcze lepsze dane pokazuje wskaźnik inwestycji oraz wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

Znakomita większość inwestycji w sektorze publicznym – ok. 70% – to inwestycje finansowane z samorządu terytorialnego. Natomiast prawie połowa zakontraktowanych środków z funduszy strukturalnych UE to pieniądze, które trafią do jednostek samorządu terytorialnego – podkreśla ekspert.

Dane te potwierdza Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju regionalnego. Samorządy są beneficjentami około 3/4 środków, które trafiają do Polski w ramach obecnej perspektywy finansowej – powiedział „Gazecie Prawnej” minister.