Po zapoznaniu się z regulaminem dostępnym na stronie www.przyjaznapolska.pl należy wypełnić deklarację przystąpienia do konkursu: http://www.przyjaznapolska.pl/pliki/2014/pp_deklaracja_2014.pdf
To takie proste! Nie zwlekaj!

Program „Przyjazna Polska” ma na celu zaprezentowanie polskim i zagranicznym odbiorcom wyróżniających się polskich samorządów. Ma również za zadanie wypromować ich osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości i profesjonalnego zarządzania samorządem.

„Przyjazna Polska” jest projektem realizowanym przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG, a afiliowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Organizatorzy w szczególności chcą promować polskie gminy, które spełniają następujące kryteria:   
a)  zapewniają przyjazne podejście administracji do: biznesu, inwestorów, mieszkańców i gości,         
b) w rozwoju społeczno-ekonomicznym i dbaniu o środowisko naturalne kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności oraz dążą do zrównoważonego rozwoju,    
c) stwarzają korzystne warunki do rozwoju  aktywności obywatelskiej i biznesu,  
d) działają na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
e) dbają o rozwój dzieci i młodzieży poprzez działania podejmowane w zakresie edukacji, sportu, kultury i rekreacji,          
f) stwarzają korzystne i godne warunki życia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
g) dążą do podnoszenia jakości oraz stanu infrastruktury   technicznej,    
h) charakteryzują się  gospodarnością i umiejętnością tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych. 

     

Oprócz ubiegania się o godło promocyjne „Przyjazna Polska” samorządy mogą jednocześnie uczestniczyć w jednej z 8 certyfikacji tematycznych, przedstawionych poniżej:

Dzięki udziałowi w tym konkursie gmina zyskuje:
       » możliwość posługiwania się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska”, umożliwiającym promocję gminy – co pozytywnie wpłynie na życie gospodarcze gminy
       » w przypadku poddania się certyfikacji tematycznej możliwość posługiwania się certyfikatem tematycznym pokazującym kompetencje gminy w danym obszarze, umożliwiającym dodatkową  promocję gminy. Np. uzyskanie certyfikatu „Kraina Turystyki i Przygody” pomoże przyciągnąć turystów.
      » możliwość podkreślenia swojego przyjaznego nastawienia do mieszkańców i biznesu, a co za tym idzie przyciągnięcie nowych inwestycji
       » potwierdzenie profesjonalnego podejścia do zarządzania a więc uwiarygodnienie gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i prowadzenia biznesu;
       » możliwość wykazania swoich kompetencji w 8 wydzielonych zakresach tematycznych;
       » szeroką promocję gminy:

  • patronaty medialne i honorowe nad konkursem;
  • informowanie (kilka razy w roku) mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich oraz tych wskazanych przez gminę; informowanie Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich;
  • informowanie przedsiębiorców, Izb Gospodarczych;
  • możliwość zamieszczania informacji dotyczących gminy na stronie konkursu;
  • promowanie uczestników oraz laureatów na spotkaniach organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą;
  • reklamy i informacje na stronach partnerów medialnych zapraszające do zapoznania się z listą uczestników;
  • przesyłanie do wiadomości gminy specjalnych ofert (np. partnerów medialnych) kierowanych jedynie do uczestników i laureatów konkursu;
  • umożliwienie jednorazowego przekazania informacji dotyczącej gminy samorządom, przedsiębiorcom oraz Regionalnym Izbom Gospodarczym współpracującym z Fundacją Krajowej  Izby Gospodarczej;
  • umożliwienie udziału w uroczystości wręczenia certyfikatów i nagród głównych oraz specjalnych programu (do udziału w uroczystości zaproszeni zostaną m.in. media, przedstawiciele centralnych władz państwowych, organizacji gospodarczych, parlamentarzystów, ambasad czy potencjalnych inwestorów).

 
Osoba do kontaktu:
Agata Rozalska
Biuro programu „Przyjazna Polska”
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel.: (22) 630 96 99, fax.: (22) 826 25 96
tel. kom.: 509 912 352