Frustrację środowiska zwiększyło nieprzyjęcie przez Sejm w ustawie budżetowej na 2008 r. przewidzianej przez poprzedni rząd podwyżki wynagrodzeń sędziów. Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Iustitii, podkreśla niekonstytucyjność takiej decyzji. Pozostali zatrudnieni otrzymali bowiem bonus w postaci zmniejszenia składki rentowej. Na taki dodatek sędziowie nie mogą liczyć, ponieważ od ich wynagrodzeń nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dość, że nie ma waloryzacji zarobków za 2007 r., to jeszcze kwota bazowa, od której zależą sędziowskie zarobki, rośnie symbolicznie – o niecałe 34 zł.