Pierwszy problem poruszony w uchwale dotyczy pełnienia dyżurów w sądach 24-godzinnych. Sędziowie nie otrzymują za nie dodatkowych wynagrodzeń. Według Rady sędziowie powinni mieć możliwość otrzymywania za takie dodatkowe obowiązki odrębnego wynagrodzenia z tytułu pracy ponad normę czasu pracy. Na gruncie obowiązującego prawa takie rozwiązanie jest niemożliwe.

Jak czytamy w „GP”, brak realnych podwyżek dla sędziów powoduje, iż młodzi ludzie zniechęcają się do wykonywania tej pracy. Coraz częściej wybierają inne zawody prawnicze, takie jak notariusz, radca prawny czy adwokat. Zawody te dają bowiem szansę na godziwe zarobki.

Odchodzą ci najlepsi, albowiem tylko oni poradzą sobie na wolnym rynku. Spowoduje to, że w zawodzie sędziego pozostaną jednostki najsłabsze, co obniży jakość orzecznictwa w Polsce.