Powyższy wniosek zgłoszony do Trybunału Konstytucyjnego KRS stwierdza, że powodem tego postępowania jest obniżający się poziom wynagrodzenia sędziów względem średnich zarobków.
Pomimo, że sędziowie to jedyna grupa zawodowa, której warunki płac oraz pracy gwarantuje konstytucja, parlament nie dostrzega faktu, że jest on zobowiązany do kształtowania ich poziomu. Te zaniedbania spowodowały, że sadownictwu grozi zapaść kadrowa. Coraz częściej wysoko wykwalifikowani sędziowie podejmują się innych zawodów prawniczych.
Ponadto KRS twierdzi, że z powodu niekonstytucyjności przepisów o asesorach, zamknięto drogę rozwoju zawodowego młodym i utalentowanym prawnikom.

Jak się okazuje, system wynagrodzeń sędziowskich jest gwarantem niezależności sprawowanej władzy sądowniczej, a także sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie poza wykonywaniem swojego zawodu. Sprawują urząd, z którym wiąże się Godność rozumiana jako jego atrybut – podaje „Rzeczpospolita”.