Zarówno rządowy, jak i poselski projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym były ze sobą zgodne – zakładały przedłużenie czasu, jaki miała administracja centralna, lokalna i samorządowa na wprowadzenie podpisu elektronicznego. Oba projekty zakładały, że urzędy i instytucje umożliwią wnoszenie podań, wniosków oraz "oraz innych czynności w postaci elektronicznej" do 1 maja 2008 r.

W tym samym terminie możliwe byłoby wydawanie w formie elektronicznej dzienników urzędowych, "zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych".

Według ustawy o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 r. oraz ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz innych aktów, czynności takie miałby być możliwe już po 16 sierpnia 2006 roku.

Według ankiety przeprowadzonej przez resort gospodarki, do wdrożenia podpisu elektronicznego przygotowanych jest nie więcej niż 10 proc. urzędów. Urzędy i organy administracji samorządowej nie są w ogóle przygotowane do takiego wdrożenia. Nieprzygotowany jest także proces wdrożenia elektronicznych deklaracji podatkowych czyli e-deklaracji.

W tej sytuacji sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, praktycznie bez sprzeciwów, zarekomendowała Sejmowi nowelizację przesuwającą o prawie dwa lata termin wprowadzenia podpisu elektronicznego w administracji państwowej.