Za powołaniem komisji opowiedziało się 221, przeciw było 188, trzech posłów wstrzymało się od głosu. Posłowie nie przyjęli wniosku SLD o odrzucenie projektu.

W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że rząd w najbliższym czasie zamierza złożyć w Sejmie ponad 160 projektów ustaw.

„Powołanie komisji nadzwyczajnej zapewni spójność projektowanych regulacji i będzie gwarancją ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także umożliwi całościową analizę znaczenia zgłoszonych poprawek dla budżetu państwa” – uważają inicjatorzy.