8 marca 1990 roku Sejm zmianą prawa o administracji w terenie rozpoczął proces odradzenia się samorządu w Polsce. W piątek, 5 marca, izba niższa upamiętniła tamte wydarzenia w drodze aklamacji. Przyjęta uchwała przypomniała jak ważna dla obywateli była to decyzja. Sejm złożył także podziękowania ludziom, którzy zrealizowali koncepcję Polski samorządowej. „Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów I kadencji, a także do tych wszystkich ich następców, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś małe ojczyzny są stabilną podstawą demokratycznej RP” – głosi fragment uchwały.