Np. to sejmik aktem prawa miejscowego będzie w uzasadnionych wypadkach skracał okresy polowań, zezwalał na połów ryb w okresach ochronnych, wprowadzał zakaz utrzymywania pszczół, ustalał obszar ograniczonego użytkowania wokół obiektów jądrowych i innych mogących znacząco wpływać na środowisko.

Z kolei marszałek województwa ma np. wydawać zezwolenia naprowadzenie praktyki psychologicznej, organizować egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, oceniać spełnianie przez obiekty hotelarskie wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, określać areał upraw konopi włóknistych i maku. Przejmie także wiele zadań związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji, m.in. wydawanie decyzji związanych z prowadzeniem stacji demontażu.