Dodatkowe stopnie awansu dla sędziów wprowadziła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych uchwalona w czerwcu ubiegłego roku. Według rozwiązań wtedy wprowadzonych, i mających wejść w życie na początku lipca bieżącego roku, powstać miały dwa dodatkowe stanowiska sędziowskie: sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym. Sędzia obejmujący takie stanowisko otrzymywałby wyższe wynagrodzenie.

W opinii ministerstwa sprawiedliwości, „tworzenie dwóch dodatkowych, tytularnych w istocie stanowisk w sądach rejonowych i okręgowych (…) pociągałoby za sobą negatywne skutki dla prawidłowej organizacji sądownictwa powszechnego”.