Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, „sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich”. Jak podkreśla BAS w wydanych niedawno „Zeszytach Prawniczych”, interpretacja tego przepisu jest jednoznaczna – podaje Serwis Samorządowy PAP.

Regulacja wyklucza dalsze pozostawanie w zatrudnieniu na stanowisku sekretarza osoby będącej członkiem partii politycznej. Konieczna jest więc albo rezygnacja z członkostwa w partii, albo zaprzestanie sprawowania funkcji sekretarza.