Najlepszy Projekt Infrastrukturalny:
– Budowa I etapu Obwodnicy m. Śrem i wsi Zbrudzewo, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
– Renowacja i rozbudowa domu Joanitów w Sulęcinie, Gmina Sulęcin
– Środowiskowe Centrum Rehabilitacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie, Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Najlepszy Projekt Sportowy i Turystyczny:
– Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych wraz z adaptacją starego
budynku szkolnego, Gmina Lubin
– Kompleks basenowy z wykorzystaniem źródeł termalnych w Mszczonowie, Urząd Miejski w Mszczonowie
– Sportowe Centrum Promocji Zdrowia w Rejowcu Fabrycznym, miasto Rejowiec Fabryczny

Najlepszy Projekt Urbanistyczno-Rewitalizacyjny:
– Park Kulturowo- Przyrodniczy Twierdza Nysa, etap I, Gmina Nysa i Urząd Miejski w Nysie
– Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej w Płocku wraz z infrastrukturą, Urząd Miasta w Płocku
– Realizacja II części Podziemnej Trasy Turystycznej wraz z rekonstrukcją rynku staromiejskiego w
Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszów

Najlepszy Projekt Promocyjny:
– Experience Cracow in Vienna, Biuro Promocji i Marketingu Miasta Urząd Miasta Krakowa
– Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba” Gmina Miasta Brodnicy
– Krakowska strefa „6 zmysłów” Biuro Promocji i Marketingu Miasta, Urząd Miasta Krakowa

Najlepszy Projekt Kulturalny:
– Bajkobus, Wrocławski Teatr Lalek
– Umocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku, na odcinku od Hotelu Starzyński do katedry wraz z budową
Amfiteatru, Urząd Miasta w Płocku

Najlepsza Spółka Samorządowa:

– Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
– Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Ostrowii Mazowieckiej
– Zakład Usług Komunikacyjnych „Rokbus” Sp. z o.o.

Nagroda Innowator dla Najlepszych Projektów Samorządowych jest przyznawana przez jury, Akademię Samorządu złożoną z laureatów ubiegłorocznych edycji konkursu Innowator. Nad poprawnością przebiegu konkursu czuwa Firma Doradcza – KPMG. Prawo składania projektów do konkursu miały jednostki samorządu terytorialnego.

Nagrody Innowator zostaną ogłoszone podczas wieczornej gali Dni Samorządu, 27 listopada 2008, godz. 18.00 w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. Obok nagród dla najlepszych projektów i spółek po raz drugi przyznane zostaną nagrody dla Najbardziej Podziwianych Samorządowców. Wśród gości honorowych udział potwierdzili m.in. Eric Pickles, członek Parlamentu Wielkiej Brytanii, Sekretarz Stanu ds. Samorządu w gabinecie cieni Partii Konserwatywnej, Mirosław Drzewiecki, Minister Sportu i Turystyki oraz eurodeputowany Jan Olbrycht.

Więcej: www.dnisamorzadu.pl