Do grzechów popełnianych przez urzędników dziennik zalicza:

  • grzech pierwszy: jedzą, piją, spacerują,
  • grzech drugi: nie lubią sieci,
  • grzech trzeci: nie mówią „dzień dobry”,
  • grzech piąty: wiedzą, ale nie powiedzą,
  • grzech szósty: noszą się frywolnie,
  • grzech siódmy: nawet świetni mają wady.
  • 120 prawdziwych petentów poszło załatwiać swoje sprawy w 20 polskich miastach. Wyrabiali dowody osobiste, zakładali firmy, rejestrowali samochody, załatwiali pozwolenia na budowę, meldowali się, wymeldowywali, zdobywali odpisy metryk.