Według informacji uzyskanych od wiceszefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podwyżki dla pracowników skarbowych w 2008 roku wynikać będą ze wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej o 2,3 proc. (z tytułu waloryzacji płac w budżetówce oraz podziału 205 mln zł – średnio 245 zł brutto na etat w urzędach i izbach skarbowych).

Z informacji urzędników skarbowych wynika, że niezależnie od tego w budżecie państwa funkcjonuje rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację wynagrodzeń w administracji w kwocie ogółem 528 591 mln zł. Jak poinformował związkowców minister Adamem Leszkiewicz, rząd zdecydował, że kwota ta zostanie podzielona na członków korpusu służby cywilnej proporcjonalnie do etatów w poszczególnych resortach, a następnie w proporcji 7 : 3 (70 proc. na podniesienie wynagrodzeń związanych ze skutkami wartościowania stanowisk pracy oraz 30 proc. na dodatki specjalne).

Z tej rezerwy sfinansowana ma być także podwyżka dla pracowników i funkcjonariuszy służby celnej. Nie wiadomo jednak, na jakich zasadach.