W szkoleniach udział mogą wziąć członkowie korpusu służby cywilnej, którzy zgłoszą taką chęć w swojej komórce kadrowej oraz wypełnią odpowiedni formularz dostępny na stronie Serwisu Służby Cywilnej. Dodatkowym wymogiem jest wykonywanie obowiązków związanych tematycznie z modułem szkolenia, do którego się aplikuje.Szkolenie podzielone jest na trzy moduły związane z zasadami prowadzenia rachunkowości w kontekście rozliczeń podatkowych, transakcjami wewnątrzwspólnotowymi oraz postępowaniem zabezpieczającym w oparciu o Ordynację Podatkową i postępowanie egzekucyjne.Projekt jest realizowany w ramach priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.