W skład kolegiówskarbowych wchodzili dyrektorzy izb skarbowych i celnych oraz urzędów kontroli skarbowej, a także naczelnicy urzędów skarbowych z danego województwa. Zadaniem kolegiów było konsolidowanie i koordynowanie działań w zakresie szeroko pojętej polityki finansowej, w tym m.in. polityki podatkowej, celnej i kontrolnej. W posiedzeniach tych ciał uczestniczyli również wojewodowie. I prawdopodobnie dlatego kolegia były postrzegane jako gremia polityczne.

Na spotkaniach, które odbywały się co najmniej raz w miesiącu, decydowano, czy i kto ma być skontrolowany przez fiskusa (tzw. typowanie podmiotów do kontroli).