Urzędnicy, którzy będą zajmowali stanowiska dyrektorów i naczelników w dniu wejścia w życie nowelizacji staną się członkami SKZ. Osoby niebędące urzędnikami służby cywilnej będą musiały przejść postępowanie kwalifikacyjne do SKZ w ciągu dwóch lat od przeprowadzenia pierwszego postępowania.