W uroczystości uczestniczyli także członek Zarządu Województwa Piotr Spyra i prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Drogowa Trasa Średnicowa o długości 31,3 km, która ma połączyć Katowice z Gliwicami obecnie przebiega przez cztery miasta: Katowice, Chorzów, Świętochłowice i Rudę Śląską. Jest to 15,7 km nowoczesnej trasy, stanowiącej kręgosłup komunikacji drogowej aglomeracji. Kolejny etap realizacji to miasto Zabrze, gdzie zaprojektowano wykonanie czterech odcinków.

Budowę dwóch z nich Z1 i Z2, o łącznej długości 4,7 km, rozpocznie po podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy z generalnym wykonawcą „Budimex-Dromex S.A. Warszawa. Prace prowadzone będą w oparciu o projekt wykonany przez Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu. Wartość robót objętych umową wynosi brutto 299 400 152,03 zł. Jest to stosunkowo krotki odcinek trasy, ale skomplikowany technicznie. Powstanie m.in. 7 wiaduktów drogowych, w tym estakada nad węzłem de Gaulle´a o długości 140 metrów, przewidziano dwie kładki i dwa tunele dla pieszych, połączenia z drogami i ulicami lokalnymi oraz ekrany akustyczne o łącznej długości 3,9 km i 2-6 m wysokości.

Podczas uroczystości podkreślono, że przystąpienie do prac – po zmianie zasad finansowania DTŚ przez rząd – możliwe było dzięki pomocy ze strony Samorządu Województwa i solidarnej postawie miast śląskich, które także wsparły finansowo Zabrze. Zakończenie realizacji tego odcinka w Zabrzu przewidywane jest w grudniu 2010 roku.