W jaki sposób? Dzięki Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystać unijne pieniądze na ochronę środowiska? Nad tym, z udziałem prezesów wojewódzkich funduszy, dyskutowali uczestnicy konferencji w Tychach. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk i Wiceminister Rozwoju Regionalnego Janusz Mikuła.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska są Instytucjami Wdrażającymi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Głównym celem tego programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Samorządowy z województwa śląskiego w I turze konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przygotowali najwięcej kraju wniosków dotyczących inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Podczas spotkania w Tychach dyskutowano m.in. o wspólnej strategii działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy we wdrażaniu Programu Infrastruktura i Środowisko. Mówiono również o współdziałaniu w tej dziedzinie z bankami.

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji ZPORR skłaniają nas do zaostrzenia wymogów wobec projektów wdrażanych w nowym okresie programowania 2007 – 2013. Powinny być one ma tyle przygotowane, aby niemal „z marszu” można było przystąpić do ich realizacji – stwierdził wiceminister Janusz Mikuła. Przypomniał także, że przyjęte przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wytyczne w sprawie oddziaływania na środowisko zostały zaakceptowane Komisję Europejską i obowiązują one do czasu przyjęcia przez Sejm stosowanej uchwały. Skalę potrzeb w dziedzinie ekologii obrazują dane, z który wynika, że na ochronę środowiska z Unii Europejskiej otrzymamy w latach 2007 – 2013 około 42 mld zł, ale koszt inwestycji dostosowujących nasz kraj do wymogów unijnych szacuje się na około 170 mld zł.

źródło: www.silesia-region.pl, fot. Tomasz Żak