W Sali Sejmu Śląskiego zebrali się dziś reprezentanci społeczności sołeckich z naszego regionu, przedstawiciele Śląskiej Izby Rolniczej, instytucji związanych z rolnictwem i wsią oraz laureaci piątej edycji Konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego.

Rozmawiano na temat ochrony pracy w rolnictwie, dyskutowano także o wyzwaniach, jakie stoją przed polską wsią.

Podczas Forum podsumowano konkurs „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”. W tegorocznej edycji przyznano nagrody w trzech kategoriach: „Najpiękniejsza wieś”, „Najpiękniejsza zagroda” oraz „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. Dziś zwycięzcy z rąk marszałka Bogusława Śmigielskiego i wicemarszałka Adama Stacha odebrali puchary i dyplomy.

W tegorocznej V edycji konkursu łączna wartość nagród wyniosła 85 tys. zł. W rywalizacji o nagrody uczestniczyło 30 gmin, zgłoszono 55 projektów.

W kuluarach sali Sejmu Śląskiego laureaci konkursu zaprezentowali swój dorobek. Można też było spróbować miejscowych specjałów, w tym wyrobów, które znalazły się na liście produktów tradycyjnych.

W latach 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma trafić do polskiego rolnictwa i na obszary wiejskie kwota ponad 17 mld. euro czyli ok. 60 mld. Złotych. Część tej kwoty będzie przeznaczona na realizacje działań: Lider, Odnowy Wsi, scalania, melioracje, budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnych, energie odnawialną.

Działania te w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, będzie wdrażał Urząd Marszałkowski.

„Takie spotkanie, jak dziś, chciałbym wykorzystać do rozmowy z Państwem, jak maksymalnie wykorzystać dostępne środki, co możemy poprawić, aby naszą współpracę uczynić jeszcze bardziej efektywną.” – mówił marszałek Śmigielski.

fot.: www.silesia-region.pl