Po dużym sukcesie ubiegłorocznych Targów, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizował drugą edycję tej imprezy. „Targi to okazja do uzyskania informacji oraz wymiany doświadczeń podczas konferencji i paneli dyskusyjnych oraz przy stoiskach informacyjno-konsultacyjnych, obsługiwanych przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu programów unijnych i krajowych” – mówił podczas otwarcia Mariusz Kleszczewski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Uczestniczył w nich Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Impreza skierowana była do samorządów lokalnych, organizacji samorządowych, środowisk gospodarczych oraz różnych instytucji, do których adresowane są programy unijne. Ich głównym celem było przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej możliwości finansowania projektów ze wszystkich źródeł unijnych oraz krajowych. Po części plenarnej rozpoczęły się sesje panelowe adresowane do różnych grup potencjalnych beneficjentów. Poświęcone były one tematom: „Krajowe czy regionalne – „komplementarność” programów finansowanych z funduszy europejskich” oraz „Nie tylko dotacja – unijne instrumenty finansowe dla przedsiębiorców”.

Na terenie Targów Funduszy Europejskich zorganizowane zostały stoiska dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych. W rozstawionych w westybulu punktach informacyjno-konsultacyjnych każdy z zainteresowanych mógł się dowiedzieć, jakiego typu inwestycje dofinansowuje dana instytucja i czy można liczyć na pozyskanie wsparcia konkretnego projektu.

Tegoroczne spotkanie targowe zamyka cykl wydarzeń w ramach Dni Europejskich Województwa Śląskiego, podczas których dokonano podsumowania dotychczasowych efektów wdrażania funduszy europejskich w naszym regionie.

fot.: BP Tomasz Żak