SEKAP ruszył 25 kwietnia 2008. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są 54 jednostki samorządu terytorialnego. System umożliwia mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom rozpoczęcie i załatwienie spraw urzędowych przez Internet. SEKAP powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. W zasięgu urzędów włączonych w SEKAP mieszka ponad 3 milionów mieszkańców z terenu województwa. W przyszłości możliwe jest włączenie do SEKAP pozostałych urzędów i instytucji regionu. Całkowity koszt projektu to 22,2 mln zł z czego 75% kosztów (15.7 mln zł) zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Województwo Śląskie jest członkiem Zgromadzenia Regionów Europy (ARE – Assemblée des Régions d’Europe) od 2000 roku. Zgromadzenie skupia członków z ponad 270 regionów z 33 krajów Europy. Najważniejszym celem organizacji są działania na rzecz zachowania różnorodności kulturowej w Europie, promowanie koncepcji regionalnej demokracji, wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie administracji publicznej i rozwoju regionalnego poprzez programy szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych.