Dofinansowanie uzyskają projekty mające na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Realizacja wspieranych działań umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Wsparcie można będzie uzyskać na inwestycje związane przede wszystkim z budową, przebudową, remontami i wyposażeniem obiektów społeczno-kulturalnych oraz miejsc rekreacji (m.in. budowa i wyposażenie świetlic wiejskich, placów zabaw, boisk wiejskich, urządzenia centrów wsi). W ramach działania finansowane będą także remonty zabytkowych obiektów oraz projekty związane z kultywowaniem tradycyjnych profesji.

Wnioski należy składać bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, 5 piętro, sektor C, pokój 502, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

fot.: Jednym z celów realizacji PROW jest wzrost atrakcyjności turystycznej wsi
© BP Witold Trólka