O rozmiarze tragedii i wielkości pomocy dyskutował dziś zebrany w trybie nadzwyczajnym Zarząd Województwa Śląskiego, który spotkał się z samorządowcami z miejsc dotkniętych klęską żywiołową. Przedstawione zostały szacunkowe dane dotyczące ilości zniszczonych domostw i najpilniejszych potrzeb. Marszałek zadeklarował 10 tys. zł. na każdy zniszczony budynek mieszkalny. Uchwała dotycząca pomocy zostanie podjęta w czwartek (21 sierpnia) przez Zarząd Województwa, a następnie przedstawiona Sejmikowi, który zbierze się 27 sierpnia.

Dokładna, ogólna kwota pomocy znana będzie po raporcie, jaki zobowiązali się po oszacowaniu start przygotować samorządowcy z poszczególnych powiatów i gmin. Dystrybucją środków przekazanych z budżet województwa zajmą się właściwi dla miejsca wystąpienia klęski żywiołowej starostowie, burmistrzowie i wójtowie. „Nie chcę proponować konkretnej kwoty wsparcia. To wy, na miejscu, najlepiej wiecie, jaka pomoc będzie odpowiednia dla poszkodowanych” – mówił marszałek Bogusław Śmigielski do wójtów, burmistrzów i starostów, którzy obecni byli na spotkaniu.

Na podstawie informacji przekazanej przez samorządowców, określono, że na każdy zniszczony budynek mieszkalny przeznaczona będzie kwota 10 tys. zł. „Nasze wsparcie, to środki na drugi etap pomocy poszkodowanym. Pieniądze mają służyć odbudowie zniszczeń. Postaramy się uprościć wszytkie niezbędne procedury związane z przekazaniem pomocy, tak, by pieniądze jak najszybciej dotarły do potrzebujących” – dodał Bogusław Śmigielski.

Wcześniej marszałek wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego, któremu przewodniczył Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk. Wojewoda poinformował, że uruchomi 5 mln na zasiłki dla osób poszkodowanych przez żywioł. Pieniądze będą wypłacane stosownie do skali potrzeb za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej, maksymalnie do 10 tys. zł. dla poszkodowanej rodziny.

Uczestnicząca w spotkaniu prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenartowicz zadeklarowała w imieniu organów Funduszu natychmiastową gotowość wsparcia finansowego dla gmin przy usuwaniu skutków kataklizmu. W pierwszej kolejności przeznaczona ona będzie na usuwanie szczątków dachów zbudowanych przed laty z eternitu oraz odbudowę zniszczonego drzewostanu. Na wsparcie z tego źródła mogą także liczyć m.in. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które uczestniczyły w pomocy ofiarom trąby powietrznej.

W sobotę Marszałek Województwa odwiedził Blachownię, Lubliniec, Herby, Koszęcin, Rusinowice, Kaliny, Rusinowice, gdzie rozmawiał z mieszkańcami na temat rozmiaru tragedii. Niezwłocznie zadeklarował pomoc finansową. Na miejsce tragedii przybył też premier Donald Tusk i wicepremier, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, gdzie zapoznali się ze zniszczeniami po przejściu gwałtownych nawałnic. Prezes Rady Ministrów poinformował, że obecnie zbierane są informacje dotyczące strat oraz szacowana jest ich wielkość. W trakcie wizyty Bogusław Śmigielski rozmawiał z premierem o pomocy, jaka zostanie udzielona poszkodowanym ze środków budżetu województwa.

Podczas piątkowej nawałnicy na drodze krajowej nr 1 na wysokości Mykanowa koło Częstochowy wiatr przewrócił jadący autokar z 37 uczestnikami Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk”. Ranni trafili do częstochowskich szpitali. Dziś w szpitalach przebywa już tylko troje artystów. Tuż po wypadku autokaru marszałek Bogusław Śmigielski zadeklarował pomoc poszkodowanym artystom. Ci, którzy nie zostali ranni podczas katastrofy, trafili do siedziby Zespołu, gdzie – na prośbę marszałka – zostali przebadani przez lekarzy, a w niedzielę spotkali się z psychologami i uczestniczyli w sesjach terapeutycznych.