Z końcem 2008 roku zakończone zostały prace nad Planem Generalnym MPL Katowice, w którym przedstawiono najkorzystniejsze kierunki rozwoju lotniska i propozycje rozbudowy jego obiektów. W ramach pierwszego etapu rozbudowy, przewidzianego na lata 2008 – 2012, planowana jest budowa nowej drogi startowej. Przewiduje się także powstanie kolejnej płyty postojowej i budowę terminalu cargo wraz z infrastrukturą. Koszt budowy nowej drogi startowej, dróg kołowania oraz płyt postojowych samolotów oszacowano na około 435 mln zł. Inwestycje te będą współfinansowane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości około 90 mln zł. Plan Generalny MPL Katowice będzie w najbliższym czasie omawiany na posiedzeniu Rady Nadzorczej GTL SA.

„Rozwój lotniska w Pyrzowicach należy do priorytetowych zadań Zarządu Województwa. To wizytówka regionu i bardzo istotny element sieci komunikacyjnej. W bieżącym roku na rozwój portu lotniczego zabezpieczyliśmy w budżecie województwa 30 mln zł. Planowana jest także budowa szybkiej kolei łączącej Katowice z Pyrzowicami, trwają prace nad jej przebiegiem. Przyczyni się to niewątpliwie do podniesienia atrakcyjności lotniska, choć wiemy już, że połączenie to nie powstanie przed 2012 rokiem” – powiedział marszałek Bogusław Śmigielski.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach należy do najszybciej rozwijających się lotnisk w Europie. Największym udziałowcem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, które zarządza portem, jest samorząd województwa śląskiego. W 2008 roku odprawiono stąd blisko 2,5 mln pasażerów, czyli o 21,6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Odnotowano zarówno wzrost ruchu regularnego, jak i czarterowego. Pyrzowicki port potwierdził swoją pozycję centrum czarterowego Polski Południowej i drugiego w kraju, po Porcie Lotniczym Warszawa, lotniska pod względem obsługi tego rodzaju ruchu.

Pomimo trwającego kryzysu przewiduje się, że w 2009 roku zostanie tu odprawionych o około 10 proc. więcej pasażerów niż w roku 2008. Aktualnie z MPL Katowice operuje pięć linii regularnych, które obsługują 35 połączeń do 12 europejskich państw oraz 28 przewoźników czarterowych łączących Katowice m.in. z krajami Azji i Afryki. Ostatnio zainaugurowano nowe połączenie lotnicze z Kijowem.

Miniony rok był także satysfakcjonujący pod względem zrealizowanych inwestycji. We wrześniu ub. roku wdrożono jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów łączności oraz uruchomiono nowy system wspomagania lądowania przy ograniczonej widoczności.

W konferencji uczestniczyli Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego Łukasz Czopik i prezes Zarządu GTL SA Artur Tomasik.