„Dzisiejsza konferencja jest w pewien sposób przedłużeniem Open Days, gdyż w tym roku Komitet Regionów i Komisja Europejska – instytucje, będące głównymi organizatorami Dni Otwartych – postanowiły, iż chcą by to wydarzenie dotarło też do tych, którzy nie mogli przyjechać do Brukseli” – powiedział wicemarszałek Zbyszek Zaborowski otwierając spotkanie.

O udziale Województwa Śląskiego w tegorocznych Dniach Otwartych mówiła Magdalena Chawuła, dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli.

Podczas Open Days Województwo Śląskie organizowało warsztaty: „Projekty innowacyjne a współpraca terytorialna: kiedy innowacje pobudzają współpracę?” oraz „Jakie rozwiązania strategiczne pozwolą na przyspieszenie innowacji we współpracy terytorialnej?”. W panelach wzięli udział m.in. przewodniczący Komitetu Regionów Luc van den Brande, wicemarszałek Województwa Śląskiego Zbyszek Zaborowski, a także posłowie do Parlamentu Europejskiego – Jan Olbrycht i Lambert van Nistelrooij. W przerwie pomiędzy warsztatami można było obejrzeć wystawę „Śląska Rzecz”. Nasz region wziął również udział w Kawiarence Inwestorów (Investors’ Café), w „wiosce” dotyczącej społeczeństwa wiedzy. „Investors’ Café” to miejsce, w którym organizowane są wystawy, a władze lokalne i regionalne, przedsiębiorstwa i instytucje mogą nawiązywać kontakty w „wioskach tematycznych” poświęconych m.in. zagadnieniom transportu, energetyki, środowiska naturalnego, badań i rozwoju, zdrowia i społeczeństwa opartego na wiedzy.

Podczas dzisiejszej konferencji omówiona została także Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego, System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej oraz Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

fot.: Tomasz Żak/Konferencję otworzył wicemarszałek Zbyszek Zaborowski.