Sygnatariuszami porozumienia byli dyrektor GIG Józef Dubiński, dyrektor Narodowego Labolatorium Technologii Energetycznych Carl O Bauer i dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Marek Ściążka.

Celem umowy jest podejmowanie wspólnych działań służących doskonaleniu technicznych, środowiskowych oraz ekonomicznych aspektów technologii paliw kopalnianych. Szczególnie dotyczy to takich obszarów, jak: zagazowanie węgla, nowoczesne technologie zagospodarowania dwutlenku węgla, w tym jego składowania, technologie współspalania i upłynnianie węgla. Obie strony mają nadzieję, że wymiana informacji i specjalistów pozwoli na transfer technologii i wspierać będzie innowacyjne badania naukowe.

Narodowe Laboratorium Technologii Energetycznych jest jednostką państwową, zarządzaną przez Departament Energii USA, której podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Stanom Zjednoczonym. Wprowadza w życie zaawansowane programy badawczo-rozwojowe, zmierzające do produkcji „czystej energii” przy wykorzystaniu paliw płynnych.

źródło: www.silesia-region.pl