Członek komisji dyscyplinarnej nie może być bowiem karany za przestępstwo (w tym skarbowe) i dyscyplinarnie w służbie cywilnej. To nowość w warunkach wymaganych od kandydatów na te stanowiska.

Wprowadza ją rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (DzU nr 60, poz. 493), które wejdzie w życie 30 kwietnia, zastępując to z 21 grudnia 2006 r. (DzU nr 246, poz. 1798). Ten sam warunek będzie dotyczyć przyszłego rzecznika dyscyplinarnego.