Obowiązek odbycia służby przygotowawczej nakłada na nowozatrudnionych urzędników ustawa o pracownikach samorządowych. Platforma internetowa ma przyspieszyć, usprawnić oraz ujednolicić szkolenia w tym zakresie.

Przepisy zakładają, że w trakcie służby przygotowawczej świeżo upieczony urzędnik zostanie wdrożony do należytego wypełniania swoich obowiązków. Jej celem jest zatem przybliżenie takiej osobie zasad funkcjonowania urzędu oraz praw i wymagań związanych z pełnioną przez nią funkcją.

Przygotowany przez MSWiA portal ma charakter platformy e-learningowej. Znajduje się na niej 9 kursów m.in. z zakresu postępowania administracyjnego, finansów publicznych czy statusu urzędnika samorządowego. Zaletą programu jest możliwość odbywania kursu w miejscu pracy urzędnika, automatyczne generowania wyników egzaminu oraz dostęp do kompletu materiałów merytorycznych.System szkoleniowy został przygotowany we współpracy z firmą 4 System Polska Sp. z o.o. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Szkolenie i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym” Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Platforma ruszy 28 kwietnia 2010 r.Szcególy funkcjonowania platformy na stronie MSWiA