SN wyjaśnił, że „zasady dotyczące czasu pracy i wynagradzania pracowników służby państwowej, do których zaliczani są m.in. sędziowie, są specyficzne”. Jak argumentowala sędzia Małgorzata Gersdorf, takich pracowników nie obowiązują zasady przewidziane w kodeksie pracy, uprawniające do żądania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. – Dotyczy to również prokuratorów czy służb mundurowych – stwierdziła sędzia Gersdorf.