Wyrok TK jest odpowiedzią napytanie prawne Sądu Rejonowego z Nowej Huty, przed którym zawisła sprawa o prawo do spadku po zmarłym samotnym mężczyźnie. Nie pozostawił ani dzieci, ani rodziców, a jedynymi żyjącymi jego krewnymi okazali się bracia i siostry matki. Zgodnie jednak z kodeksem cywilnym nie są oni uprawnieni do spadku po zmarłym, a więc przejęła go gmina.

Sąd rejonowy zakwestionował art. 935 § 3 k.c., który na to pozwala. Prokurator generalny ocenił jednak, że pominięcie ciotek i wujów nie narusza konstytucji, a więc zmian w prawie może dokonać tylko ustawodawca.