Dla gmin i powiatów z trzech województw Polski zachodniej, tj. dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, Bank Gospodarstwa Krajowego ma specjalny produkt. Pozwala on zmniejszyć finansowe zobowiązania tych podmiotów nawet o 10 proc. Jednak pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim takie samorządy muszą realizować inwestycję finansowaną ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (kredyt BGK ze środków EBI). Koszt takiego projektu musi się mieścić w granicach 40 tys. – 5 mln euro, a realizacja inwestycji musi się zakończyć najpóźniej z końcem listopada 2010 r. Okres kredytowania, tak jak przy standardowym kredycie z EBI, to minimum cztery lata, a maksymalnie 15 lat.

Jeżeli te przesłanki zostaną spełnione, gminy i powiaty mogą się starać o specjalny grant. Daje on szansę na obniżenie kwoty kredytu o 10 proc. Innymi słowy, jego realizacja polega na obniżeniu kwoty zadłużenia przypadającego do spłaty o kwotę przyznanego grantu. Uwzględniając, że środki EBI finansują maksymalnie 50 proc. wartości projektu, ulga w spłacie kredytu może wynieść od 2 tys. do 250 tys. euro (wszystko zależy od rzeczywistej wartości kredytu i wysokości przyznanej premii).