Podwyższenie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego i likwidację niektórych dodatków zakłada projekt rozporządzenia resortu kultury w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.
W projekcie zaproponowano nowy dodatek motywacyjny tzw. specjalny, który może wynosić do 40 proc. wynagrodzenia.

Resort kultury tłumaczy, że w dzisiejszych czasach dodatek wiejski, wprowadzony jeszcze przed transformacją ustrojową, nie znajduje uzasadnienia i nie motywuje do podejmowania pracy na wsi. Tym bardziej, że był fakultatywny i niski.