Działania projektu obejmują przygotowanie i wydanie dwóch publikacji. Pierwsza, to podręcznik dla przedstawicieli sektora pozarządowego, przekazujący wiedzę o sposobach tworzenia prawa lokalnego oraz na jakim etapie można i należy włączyć się do prowadzonych konsultacji. To my, społeczność lokalna, współdecydujemy o lokalizacji spalarni śmieci, czy budowie obwodnicy miasta. Drugą publikacją będzie poradnik dla administracji samorządowej, doradzający jak korzystać z konsultacji społecznych, dzięki którym podjęta decyzja oparta zostanie o konsensus i akceptację partnera społecznego.Publikacje będą dostępne powszechnie i nieodpłatnie, przede wszystkim w formie elektronicznej poprzez stronę internetową FRDL.

Program obejmuje także pilotaż wdrożenia systemu monitoringu stanowienia prawa. Uczestniczyć w nim będą trzy pary, składające się z jednostki samorządu terytorialnego oraz odpowiedniej wielkości organizacji społecznej. Będą one reprezentować trzy poziomy administracji lokalnej: gminny, powiatowy i wojewódzki. Kontynuacją pilotażu mają być warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych w zakresie wdrażania zasad konsultacji społecznych.

Program realizowany jest w ramach priorytetu V „Dobre rządzenie” PO KL.