Obecnie obowiązujące przepisy, np. prawa budowlanego, uniemożliwiają szybkie przeprowadzenie inwestycji, gdyż np. na decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję lokalizacyjną trzeba czekać wiele miesięcy, a Polska nie ma już na to czasu.

Projekt ustawy przewiduje, że zadania związane z organizacją Mistrzostw Europy będą realizowane przez specjalnie powołane w tym celu przez Skarb Państwa spółki celowe. To właśnie one mają odpowiadać między innymi za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, a także za pozyskiwanie gruntów oraz podpisywanie niezbędnych umów, np. o roboty budowlane.