Pojawiła się szansa na wydanie 100% funduszu do końca 2008 roku. Z dużym prawdopodobieństwem stanie się tak w przypadku funduszy na rozwój regionalny. Za przyznane nam pieniądze powstały nie tylko nowe drogi, ale i oczyszczalnie ścieków i systemy wodno-kanalizacyjne. Z unijnych dotacji skorzystało też tysiące firm, lokalna oświata i służba zdrowia.

Pozostaje jednak pytanie, czy ten sukces uda się powtórzyć w przypadku budżetu na lata 2007-20013. Zarezerwowano w nim dla nas 67,3 mld euro! Zdaniem rządu sprawne wykorzystanie unijnych pieniędzy z nowego budżetu było do tej pory utrudnione m.in. z powodu złej ustawy o ochronie środowiska, której poprzednia ekipa nie naprawiła.

W związku z brakiem przepisów zgodnych z prawem unijnym samorządy wstrzymywały rozpoczęcie inwestycji drogowych na poziomie regionalnym. Te nieprawidłowości – zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego – zostały już naprawione.

Okazuje się również, że do końca lipca wartość zaakceptowanych projektów, pretendujących do otrzymania unijnej dotacji sięga jedynie 2,6 mld. zł – podała „Gazeta Prawna”.