Banking Forum współtworzone jest przy współpracy z prezesami banków, administracją, operatorami telekomunikacyjnymi, wchodzącymi w skład Rady Programowej wydarzenia pod przewodnictwem Pana Prezesa Mariusza Grendowicza. Konferencja wnikliwie analizuje zmieniające się otoczenie prawne i regulacyjne, wskazuje na trendy w technologii oraz diagnozuje zmieniającego się klienta banku. Wiosenna edycja stanowi zawsze również podsumowanie minionego roku, analizę wyników finansowych poszczególnych banków i innych osiągnięć w sektorze.

Odzwierciedleniem tego jest wieczorna Gala, gdzie Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń na czele z jej przewodniczącym Panem Prezesem Józefem Wancerem przyznaje statuetki Lidera Bankowości i Ubezpieczeń roku ubiegłego.

Zagadnieniami, którym poświęcone będzie najbliższe Forum, to:

 • Wpływ globalnych czynników na rozwój polskiego sektora finansowego
 • Rola banków w budowaniu bezpieczeństwa emerytalnego. Współpraca banków i ubezpieczycieli w kreowaniu oferty emerytalnej
 • Finansowanie inwestycji istotnych dla polskiej gospodarki – stan obecny, wnioski i wyzwania na przyszłość
 • Skutki polityki niskich stóp procentowych z punktu widzenia banków i sektora publicznego:
 • Making money – trendy i zmiany w strukturach przychodów w bankach, źródła wzrostu sektora na najbliższe lata
 • Klient przyszłości – co go charakteryzuje, jak sprostać jego wymaganiom dziś i jutro?
 • Wpływ zmian stawek interchange i europejskich regulacji na rynek usług finansowych
 • Płatności bezgotówkowe: trendy, prawo, technologia
 • Bankowość elektroniczna a bezpieczeństwo danych i systemy antyfraudowe
 • Jakie są, jakie będą oczekiwania bankowców wobec systemów informatycznych?
 • Rekomendacja D vs. wyzwania związane z zarządzaniem IT i bezpieczeństwem banków

Dotychczas odbyło się już sześć edycji Banking Forum, które zgromadziły ponad 2000 osób. Wśród wybitnych gości konferencji wskazać można Prezesów oraz członków zarządów polskich i zagranicznych banków, nadzorów finansowych, banków centralnych, reprezentantów Komisji Europejskiej, Ambasadorów oraz Attache’ ds. gospodarczych wielu krajów z Europy i Świata.

Bieżące informacje, a także materiały archiwalne i fotorelacje dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.bankowosciubezpieczenia.pl

Więcej informacji:

ANETA PERNAK || Dyrektor Działu Produkcji Projektów Strategicznych

T: + 48 22 379 29 18 || K: + 48 791 989 886 || a.pernak@mmcpolska.pl