Na stronie internetowej www.nik.gov.pl jest już dostępny wykaz tematów kontroli przyjety do planu pracy Izby na ten rok. Wśród tematów znajduje się m.in. kontrola dostępności informacji w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, zarządzania środowiskiem w gminach oraz funkcjonowania straży gminnych i miejskich.Jeżeli chodzi o tematy dotyczące wewnętrznego działania urzędów kontrole NIK mają dotyczyć m.in. funkcjonowania kontroli wewnętrznej w samorządach, dysponowania majątkiem komunalnym przez gminy, czy planowania przestrzennego na płaszczyznie rządowej oraz lokalnej.