Wprowadzona ma zostać tzw. dorozumiana zgoda administracji. Organ będzie musiał załatwić wniosek przedsiębiorcy jednorazowo i niezwłocznie. Wyznaczony termin będzie mógł przesunąć tylko jeden raz o 60 dni. Jeżeli po tym czasie nie rozstrzygnie wniosku, to będzie się przyjmowało, że wnioskodawca ma rację, a rozstrzygnięcie wniosku nastąpiło na jego korzyść.