W Systemie można znaleźć teksty wszystkich ustaw regulujących problematykę środowiska oraz gospodarki wodnej wraz z informacją o wydanych aktach wykonawczych. Są to m.in. ustawy dotyczące ochrony przyrody, ochrony powietrza, łowiectwa, odpadów i recyklingu, prawo wodne.

System Informacji Prawnej „Środowisko i Gospodarka Wodna” >>>.