Poziom motywacji obserwowany w polskich firmach jest bardzo zróżnicowany. Charakteryzuje się biegunową orientacją. Na rynku istnieją firmy, które mają bogaty pakiet motywacyjny zarówno finansowy, jak i pozafinansowy obejmujący pracowników wszystkich szczebli. Na drugim biegunie znajdują się firmy, które nie widzą w ogóle potrzeby motywowania pracownika w inny sposób niż wypłacanie mu wynagrodzenia.
Zawodowa motywacja, jak pokazało badanie, zależy od bardzo wielu czynników takich jak: płeć, wiek, wykształcenie, staż pracy, stanowisko, branża czy dział. Zmienia się także wraz ze zmianą pór roku, nastrojów społecznych czy trendów gospodarczych.

Pracuję, ponieważ …
Ankietowani dokonali odpowiedzi w czterech obszarach:

 • chcemy uzyskać uznanie innych,
 • zarabiamy na jedzenie i mieszkanie,
 • możemy się realizować w pracy,
 • chcemy należeć do grupy współpracowników.
 • Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn najważniejszym bodźcem do pracy jest możliwość zyskania uznania innych. Zaraz po nim jest konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, czyli zarobienie na jedzenie i mieszkanie. Wśród grupy zbadanych kobiet chęć przynależności do grupy oraz możliwość realizacji w pracy jest tak samo ważna i zajmuje trzecie miejsce. Dla mężczyzn na trzecim miejscu znalazła się potrzeba samorealizacji, a za nią dopiero na końcu chęć przynależności do grupy.

  W pracy ważne jest …
  Według ankietowanych najważniejsze w pracy jest:

 • terminowe wypłacanie wynagrodzenia,
 • przyjazna atmosfera,
 • sympatyczni i życzliwi współpracownicy,
 • dobry kontakt z przełożonym,
 • poczucie bezpieczeństwa miejsca pracy,
 • wysokie wynagrodzenie,
 • estetyczne i ergonomiczne wyposażenie firmy,
 • bogaty pakiet socjalny.
 • Przedstawiona powyżej hierarchia nie różnicuje się ze względu na płeć. Jedyna grupa, dla której terminowe wypłacanie wynagrodzenia nie ma znaczenia to osoby mniej niż dwudziestoletnie. Pozostałe grupy wiekowe jednogłośnie uznały ten czynnik za
  najważniejszy. Jednogłośnie cała populacja badanych pracowników stwierdziła, że bogaty
  pakiet socjalny jest najmniej istotnym elementem systemu motywacyjnego.

  Wszystkie grupy ankietowanych miały zbliżone opinie, co do tego, że przyjazna atmosfera,
  życzliwość, dobre kontakty interpersonalne i możliwość dobrego kontaktu z szefem mają dla
  pracy decydujące znaczenie.

  Pracownicy sektora publicznego w odróżnieniu od ogólnego wyniku badania, wskazali bezpieczeństwo miejsca pracy jako drugą z najważniejszych rzeczy w pracy. W ogólnym wyniku badania znalazło się ono dopiero na piątym miejscu.

  Wynagrodzenie – czy nas cieszy?
  Przeciętny ankietowany nie wie, czy jest zadowolony ze swojego wynagrodzenia. Jego zdaniem raczej nie jest ono powiązane z wynikami i jakością jego pracy. Uważa również, że wynagrodzenie raczej powinno posiadać część ruchomą uzależnioną od wyników pracy oraz myśli, że raczej zarabiałby lepiej, gdyby tak było.

  Odpowiedź na pytanie o efektywność pracy, jest wśród pracowników sektora publicznego lepiej punktowana niż w badaniu ogólnym. Oznacza to, że pracownicy administracji publicznej widzą możliwość wynagradzania ich za efekty pracy, a nie za samą pracę.

  Docenianie i podziękowanie za pracę
  Przeciętny pracownik nie wie, czy jest doceniany w pracy. Zdecydowanie potrzebuje, aby szef okazywał mu, że docenia jego pracę. W statystycznym urzędzie zdecydowanie nie jest stosowany tzw. nieformalny system podziękowań i gratulacji dla pracowników. Ankietowani zaś zdecydowali, że ma to duże znaczenie i jest w firmie potrzebne. Niemal identyczne zdanie na ten temat mają kobiety i mężczyźni. Wszyscy chcą by przełożony okazywał im swoje uznanie – pięćdziesięciolatkowie potrzebują tego najbardziej. Nie zauważają zaś zwykłych podziękowań, a twierdzą, że są one ważne.

  Ocena i rozwój
  Przeciętny ankietowany uważa, że zdecydowanie ważne jest, aby firma dofinansowywała jego naukę w szkołach i na kursach. Uważa także, że ważna jest możliwość awansu w firmie, w której obecnie pracuje. Zastanawiające jest to, że przeciętny ankietowany nie wie, czy jest oceniany przez swojego szefa, a jeśli już to wie, to obecny system ocen zdecydowanie nie pomaga mu w jego rozwoju zawodowym. Powyższe wyniki zostały potwierdzone w części dotyczącej doceniania pracownika, w której to pracownicy jednogłośnie powiedzieli, że nie czują się doceniani. Dobry system ocen daje pracownikowi informację zwrotną dotyczącą jego pracy, roli w firmie, wpływu na jej losy.

  Serwis objął patronat medialny nad tym przedsięwzięciem. Pełny raport z badania prowadzonego od lutego do września br., jest dostępny tutaj>>>

  Artykuł pochodzi z nr. 10 czasopisama Kadry w Urzędzie>>>

  Kadry w Urzędzie – pierwszy magazyn dla zarządzających kadrami w administracji!