Celem zdefiniowania i upowszechniania Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz jej członków jest rozwój rynku usług szkoleniowych poprzez:

  • zdefiniowanie zakresu działań dostawców usług szkoleniowych, które łącznie stanowią standardową usługę szkoleniową,
  • ułatwienie Klientom osiągania oczekiwanego poziomu jakości i efektów usług szkoleniowych,
  • promocję wysokiej jakości usług szkoleniowych,
  • dążenie do ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych,
  • wskazywanie roli i znaczenia firmy szkoleniowej – jako instytucji i organizacji – w procesie realizacji usługi szkoleniowej.

 

Celem Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS nie jest unifikacja usług szkoleniowych lub ograniczanie dostępu do rynku. Standard Usług Szkoleniowej PIFS nie będzie wykorzystywany do certyfikacji, akredytacji, walidacji, licencjonowania, regulacji, samoregulacji, czy jakiegokolwiek innego ograniczania dostępu do rynku szkoleniowego.
Stosowanie się do Standardu Usług Szkoleniowej PIFS dla firm świadczących usługi szkoleniowe jest dobrowolne i deklaratywne, przy czym wobec podmiotów nie będących członkami Izby, Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych może wprowadzić dodatkowe warunki dotyczące deklaracji stosowania Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS.
 

Pobierz plik – Standard Usług Szkoleniowych