Nowelizacja ustawy o Służbie Cywilnej likwiduje Państwowy Zasób Kadrowy. Stanowiska dyrektorów generalnych, dyrektorów departamentów i ich zastępców będą znowu włączone do systemu Służby Cywilnej.

Po uchwaleniu nowelizacji wyższe stanowiska będą obsadzane w drodze naboru otwartego dla wszystkich spełniających kryteria określone w ustawie, a więc nie będą one zarezerwowane tylko dla urzędników administracji rządowej. Komisja będzie wyłaniać trzech najlepszych kandydatów, z których szef urzędu czy dyrektor generalny wybierze tego, którego chce zatrudnić.

Jednak członkowie korpusu Służby Cywilnej, posiadający odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe, będą mogli obejmować wyższe stanowiska- z wyjątkiem dyrektora generalnego urzędu – w drodze awansu wewnętrznego.

Także prezesi i szefowie urzędów centralnych oraz agencji będą wybierani w podobny sposób, jak dyrektorzy Służby Cywilnej.

Ponadto nowelizacja powołuje szefa Służby Cywilnej podlegającego bezpośrednio premierowi. Będzie on wybierany spośród osób, które mają m.in. wyższe wykształcenie, co najmniej dziesięcioletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz przez ostatnie pięć lat nie były członkiem partii politycznej.

Nowelizacja znosi również obowiązkową służbę przygotowawczą.