Pierwszy rok Studium został zaplanowany jako rocznik pilotażowy – uczestnicy będą pełnić dwie role –zarówno słuchaczy, jak i ekspertów współtworzących program.

Głównym celem, który stawiają sobie organizatorzy jest działanie na rzecz poprawy jakości funkcjonowania oświaty na poziomie lokalnym jak i wskazanie tych obszarów, w których samorządy są współodpowiedzialne za tworzenie oferty edukacyjnej. Istotne jest również ukazanie dbałości o system oświaty w regionie jako inwestycji w przyszłość oraz jednego z bardziej istotnych czynników wpływających na rozwój społeczności lokalnej, tak w ekonomicznym, jak i w kulturowym kontekście.

Zrozumienie i wykorzystanie możliwości i sposobów wpływania na funkcjonowanie oświaty w regionie, nawet przy obecnym stanie prawnym, znajduje się w zakresie kompetencji pracowników samorządów terytorialnych. Praktyka pokazuje jednak, że samorządowcy nie zawsze z nich korzystają

źródło: www.ceo.org.pl